September 9, 2008

نرمک (Smoothie)


مخلوط کن خریدیم.
مخلوط کن جان می دهد برای درست کردن اسموتی که از خودم ترجمه نرمک را برایش در کردم!
برای درست کردن نرمک ماست می خواهیم و میوه. می توانیم به جای ماست، از بستنی هم استفاده کنیم. اگر خیلی از گرما هلاک بودیم و مخلوط کنمان هم یخ خرد می کرد که فبه المراد.

برای این نرمکی که عکس این بالاست من از این مواد استفاده کردم:
ماست
موز
توت فرنگی
یک میوه ای شبیه شاه توت
کیوی

نرمک و دانه برای صبحانه می چسبد.