December 9, 2013

Onion obsession*

وقتی می تونی اسم خودتو آشپز بذاری که بتونی جلوی خودتو بگیری و توی مایع کوکو سیب زمینی پیاز نریزی! حتی اگه نتیجه خیلی هم خوشمزه باشه انصافا به دردسر و قیافه نهایی ش می ارزه؟

* آبسشن به فارسی در یک کلمه چی میشه؟