March 7, 2015

تورتی یا آلا سولین


چند روز پیش که بعد از مدتها عصر من به جای سانلی رفتم دنبال سولین، بهم گفت: من دوست دارم صبح با بابا برم  مدرسه عصر با تو برگردم خونه. گفتم معنی ش اینکه که عصرهایی که من می آم دنبالت سانلی باهاس شام درست کنه. سر میز شام سه تایی درموردش حرف بزنیم و قرار بگذاریم...
جمعه عصر قرار بود من برم دنبال سولین و شام آماده هم نداشته باشیم چون سانلی جلسه بود تا دیر وقت. سولین تا من رو دید گفت: ماما من برای هر سه تامون شام درست کردم. کارگاه آشپزی داشتن و بوی خوب غذا همه جا رو برداشته بود. سوپ درست کرده بودن و تورتی یا و پیتزا. بعد هم قسمت قسمت بسته بندی کرده بودن و اسمشون رو روی ظرف ها و بسته بندی ها نوشته بودن. جمعه شام خوشمزه ترین و کمترین شام زندگی مو خوردم: چهار قاشق سوپ، یه گاز تورتی یا و یک گاز پیتزا. قرار شد امروز نهار سولین تورتی یا درست کنه:‌ تورتی یا با فلفل دلمه ی قرمز و خیار و کالباس مرغ دودی و اسفناج. 
«اول از خیار شروع می کنیم»
«بعد فلفل دلمه ی قرمز رو خرد می کنیم»


«روی تورتی یا رو کره یا پنیرتازه می مالیم»
«بعد خیار و فلفل دلمه خرد شده رو می پاشیم روی ترتی یا و روش کالباس و اسفناج رو می چینیم


البته که ناخنک می زنیم

بعد لقمه رو می پیچیم و نوش جان.No comments:

Post a Comment