June 14, 2016

خورش ریواس

ریواس‌هام اینقدر آبدار بودن که موقع تفت دادن آب شدن. منم نعناع و جعفری رو تو سبزی خردکن ریزریز کردم تا بافت خورشم یکنواخت بشه. خوب چیزی شد!