June 25, 2016

عدسی و بروسکتا

نون طلا (به نونایی که از نونوایی بیو می‌خریم می‌گیم نون طلا) خریده‌بودم تهش چند روز بود مونده‌بود و بیات شده‌بود. ورقه‌کردم گذاشتم تو فر ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد یه ربع موند شد مثل نون‌سوخاری. یک پیاز کوچولو دو سه تا حبه سیر، یه گوجه فرنگی و یک دسته باسیلیکوم ریز ریز کردم و با روغن‌زیتون طلا و بالسامیک و نمک هم‌زد برای روی نون. اون لوبیا قرمزها هم اصلش برای سالاد بود و زیاد اومده‌بود ریختم توی عدسی. خوب چیزی شد!